LC POZNAŃ 1990
zainaugurował swoją działalność 22 września 1990r. jako siódmy w Polsce Klub Lions.
Jako naczelne statutowe działanie przyjął pomoc dla Domu Pomocy Społecznej Sióstr Serafitek z Poznaniu. W domu tym przebywa ok. 60 dziewczynek z ciężkimi upośledzeniami psychoruchowymi. Pomoc nasza polega na dostarczaniu: lekarstw, środków czystości, żywności, soków itp., a także uczestnictwo wraz z naszymi rodzinami w życiu Ośrodka. Są to coroczne imprezy z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka....
PREZYDENT
KLUBU


w kadencji 2020/2021


 

Jerzy Brzeziński