Recepta LC Poznań 1990 na odmłodzenie

Jesienią 2021 roku, podczas jednego z naszych comiesięcznych spotkań,

popatrzyliśmy na siebie i… w głowie zabrzmiały słowa piosenki z Kabaretu

Starszych Panów „Już szron na głowie, już nie to zdrowie…”, a w sercu, niestety

już nie „zawsze maj”.

I wtedy zaczęliśmy rozmawiać o naszych dzieciach. O tym, że większość z nich

to już osoby w wieku określanym zazwyczaj jako wiek średni. W dalszej części

naszych rozważań zaczęliśmy się zastanawiać, co z idei ruchu Lions zdołaliśmy

przekazać naszym dzieciom, szczególnie synom. Przecież już od dziecka

uczestniczyli w wielu naszych działaniach służących celom charytatywnym. Na

pewno pamiętają nasze pikniki i inne wydarzenia, na których było dużo zabawy,

ale przecież ich celem było zebranie funduszy dla potrzebujących.

Tak powstał pomysł, żeby każdy z członków naszego Klubu porozmawiał z

młodszymi członkami rodziny: synami czy zięciami. Każdy z nas miał dowiedzieć

się, czy będą zainteresowani pomaganiu innym w ramach działalności Lions

Club International. Chcieliśmy po prostu wiedzieć, czy możemy mówić o

„dziedziczeniu lionizmu”.

Odzew był wspaniały, budujący!

Już po kilku spotkaniach mieliśmy w swoim gronie dziewięciu młodych, pełnych

entuzjazmu członków naszego Klubu m.in.: prawników, lekarzy, informatyków,

specjalistów od reklamy, przedsiębiorców.

Efekt jest taki, że nasze wspólne działania przyśpieszyły, a kontynuacja

bieżących celów przebiega łatwiej dzięki usprawnionej komunikacji

elektronicznej.

Na początku 2022 r. najważniejszym zadaniem była pomoc Ukrainie -

organizacja transportu z artykułami pierwszej potrzeby dla mieszkańców

Ukrainy. Były to dwa tiry z żywnością i środkami higieny wysłane w marcu i

czerwcu dla mieszkańców miasta Charkowa.

Kolejną inicjatywą było zebranie środków na zakup i wyposażenie karetki

pogotowia. Karetka w kwietniu przekroczyła granicę polsko-ukraińską i trafiła

do Dniepropietrowska.

Nasza pomoc Ukrainie trwa nadal i jest wielotorowa.

Z inicjatywy nowych członków Klubu odbyły się również rozmowy z władzami

miasta Poznania o przyszłości działań na Ukrainie po zakończeniu wojny, a

konkretnie o zebraniu środków na odbudowę szpitala w partnerskim mieście

 

Poznania - Charkowie. Niestety, wojna trwa i realizacja tego pomysłu musi

jeszcze poczekać, ale wiele możemy zrobić już tu i teraz.

Dzieci z Ukrainy, przebywające w Poznaniu, podobnie jak wiele polskich dzieci,

potrzebują codziennych posiłków.

Złożyliśmy do LCIF wniosek o grant na kwotę 100 tys. zł. na posiłki dla 200. osób

przez 30 dni. Grant został przyznany. Zaczynamy jego realizację.

Aktualne dla nas są nasze dotychczasowe zobowiązania. M.in. od blisko 20. lat

wspieramy rodzinę z Kórnika, która jest z trudnej sytuacji życiowej.

W trakcie realizacji jest budowa muzeum poświęconego wybitnemu polskiemu

kolarzowi Ryszardowi Szurkowskiemu. Otwarcie muzeum planowane jest we

wrześniu 2023 r. w Krośnicach koło Milicza - gminie, z której pochodził Mistrz.

Jan Deckert (LC Poznań 1990)